top of page

Czym się zajmuję?

Jestem lekarzem psychiatrą - ukończyłem studia lekarskie i specjalizację lekarską z zakresu psychiatrii dorosłych, posiadam więc ogólną i specjalistyczną wiedzę lekarską. Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem następujących chorób:

 • Zaburzenia nastroju – depresje, choroba afektywna dwubiegunowe

 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dorosłych

 • Zaburzenia lękowe – tzw. „nerwice”

 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, tzw. „nerwica natręctw”

 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

 • Zespoły otępienne – ch. Alzheimera, demencja naczyniowa,

 • Uporczywa bezsenność

 • Uzależnienia – alkohol, narkotyki, leki, substancje nieuzależniające,

 • Zaburzenia somatyzacyjne – częste dolegliwości bólowe i inne, nieuzasadnione stanem somatycznym

 • Zaburzenia odżywania – anoreksja i bulimia,

 • Zespół stresu pourazowego

 • Zaburzenia seksualne

Warto rozważyć konsultację z lekarzem psychiatrą w sytuacji gdy odczuwasz:

 • przygnębienie, brak energii, gdy nic nie cieszy, pojawiają się myśli o śmierci, samobójstwie

 • silny lęk, niepokój, utrudniający funkcjonowanie

 • zaburzenia koncentracji, pamięci

 • uporczywą bezsenność

 • nagłą zmianę w dotychczasowym funkcjonowaniu w pracy, rodzinie, społeczeństwie

 • problemy z emocjami, impulsywne reakcje

 • nietypowe doświadczenia jak uczucie obserwowania, słyszenie jak ktoś mówi, kiedy nie ma nikogo w pobliżu itp.

 • nadużywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, leków

 • częste objawy somatyczne (np. ból, gniecenie, uczucie duszności) nieuzasadnione stanem fizycznym

 • potrzebujesz zaświadczenia lekarza psychiatry np. konieczność ubezwłasnowolnienia, leczenia psychiatrycznego wbrew woli, sprawy orzecznicze, konieczność specjalistycznych usług opiekuńczych, pozwolenie na broń i inne

Kiedy warto pomyśleć o wizycie u psychiatry?

bottom of page